top of page

סדנת ניווט והתמצאות בשטח

לפעמים כשאנו יוצאים לטבע ומוצאים את עצמנו בסביבה בלתי מוכרת, אוחזת בנו תחושה בלתי נוחה.

אנחנו מציעים מספר דרכים לשפר את ההרגשה ולהתיידד עם השטח:

ראשית, זיהוי מקומנו בעזרת מפה טופוגרפית

אחר כך נוסיף גם תצלום לווין ובו פרטי תכסית.                          

מפות ישנות ומפות עתיקות יסייעו לנו לראות את השינוי שעבר השטח עם השנים וכיצד השתמש האדם בשטח לתועלתו.                          

מידע מעודכן מהאינטרנט יוסיף לנו עוד נתונים על האזור.                

תוך כדי הליכה בשטח נתבונן בצומח ובסימנים של בעלי החיים ומהם נלמד על המערכת האקולוגית של האזור.

 

לאחר שנכיר את השטח נבחר מסלול.

 

מטרתה של הסדנה  היא לבחור נקודות יציאה ויעד ולהגיע אליו בתוך מספר שעות. בדרך נאתגר את עצמנו בביצוע משימות מיוחדות, פתרון חידות שטח ואיסוף מידע. כשנגיע ליעד נהיה מיודדים עם המקום ונשוחח על מה שלמדנו.

דברים שכדאי לדעת

חצי יום

קל

10-30

משך הטיול

רמת קושי

כמות משתתפים

bottom of page