top of page

טבע.תרבות.סביבה

איקון סוסים וכדור פורח

אתרי מדבר עוסקת בקידום ופיתוח התיירות הכפרית, ורכשה ניסיון רב והשפעה על אופי מיזמי התיירות בנגב. בד בבד פועלת חברת אתרי מדבר לקידום הקיימות ואיכות הסביבה במגזר היהודי ובמגזר הבדואי.

 

חברת אתרי מדבר יזמה את חזון התיירות במגזר הבדואי ביצעה סקר ייתכנות עבור משרד התיירות והרשות לפיתוח הנגב ויצקה את היסודות לקיום מערך תיירותי בדואי תחת המותג מיסתורין וקסם במדבר.

 

אנחנו מעניקים שירותי ייעוץ לפיתוח התיירות בסיוע המעוף וחממות התיירות של משרד התיירות, הרשות לפיתוח הנגב והגליל, הסוכנות היהודית ומשרד החקלאות. במסגרת הזאת הכנו עשרות פרוגרמות תיירותיות ליזמים פרטיים, רשויות מקומיות וציבוריות במגזר הבדואי והערבי.

 

אתרי מדבר פעלה עם עמותת "נגב בר-קיימא", בפיתוח פרויקטים קהילתיים - סביבתיים בישובים קריית מלאכי וקריית גת וכן בחמש רשויות במגזר הבדואי. הפרויקטים כללו: הקמה ופיתוח גינות קהילתיות, קורסים לפעילים סביבתיים ופיתוח פרויקטים סביבתיים בשיתוף בתי הספר וציבור המבוגרים.

 

חברת אתרי מדבר מפתחת עם רשות הטבע והגנים ו"מכון דשא" את מודל "נוף תרבות הבדואים" לתיעוד תהליכים היסטוריים ולשימור נופי התרבות של ההתיישבות הבדואית בנגב.

 

חברת אתרי מדבר מייעצת ומקשרת בין חברות התכנון להסדרת ההתיישבות בנגב לבין תושבי הנגב הבדואים, תוך שמירה על מורשת ומסורת ומתן כבוד והתחשבות בחזון התושבים.

bottom of page