top of page

טבע. תרבות. סביבה.​

אתרי מדבר עוסקת בקידום ופיתוח התיירות הכפרית, ורכשה ניסיון רב והשפעה על אופי מיזמי התיירות בנגב.

בד בבד פועלת חברת אתרי מדבר לקידום הקיימות ואיכות הסביבה במגזר היהודי ובמגזר הבדואי.

קרא עוד

תמונות אייקון סוסים וכדור פורח

חברת "אתרי מדבר" מפיקה טיולים ואירועי שטח לקבוצות מאורגנות, מוסדיות, מסחריות או פרטיות. 

 

הטיולים והאירועים מתמקדים במגוון התרבותי ובהכרת האדם וסביבתו, בנגב בגליל ובשפלת יהודה. טיולים אתנוגרפיים אלו- מסתורין וקסם במדבר - יפגישו אתכם עם תרבות מורשת וההיסטוריה של הבדואים בנגב, מסתורין וקסם בגליל - יחשפו בפניכם את התרבות וההיסטוריה של הדרוזים והחברה הערבית בגליל.

לבחירתכם, ימי גיבוש, ימי כיף, סדנאות ניווט באמצעות מפות והתמצאות בשטח באמצעים נוספים, משחקי כתב חידה וטיולים ברגל או ברכב מדברי.

החברה עובדת בשיתוף פעולה עם האנשים המיוחדים אותם תכירו במהלך הפעילות: הנהגים המסורים, מדריכי טיולים, מבשלים ומספרי סיפורים.

כל הפעילויות שלנו מכוונות להכרת הפסיפס האנושי שנחבא ושאינו מוכר, אך הוא מייצג מורשת והיסטוריה. האנשים שנכיר גם הם ירצו להכיר אתכם. הכנסת האורחים והכרת עולמם היא חוויה הדדית למבקר ולמארח.

bottom of page